Ørland kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi
Førespurnad send til Ørland kommune av Tor med hammeren den .
Svært forseinka.
Kjære Ørland kommune, Ber om innsyn i all dialog per epost, møtenotater, skype og smser som ordfører har hatt med selskapet Trønderenergi i 2019. M...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Ørland kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Vedlagt finner du Ørland kommunes gjeldende reglement for folkevalgte. Ørland kommune har ikke noe tilleggsreglement som regulerer opplysningsutveksl...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?