Orkdal kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Orkdal kommune
Svar frå Orkdal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Orkdal kommune skal fra 01.01.2020 slå seg sammen med Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord. Det nye navnet er Orkland kommune. Svar. 1. Foreløpig opp...
Hei Tor med hammeren, Dokumentet 19/01914-2 Svar på forespørsel om innsyn etter Offentleglova - Innsynsbegjæring i kommunens dialog med Trønderenergi...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Førespurnad send til Orkdal kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Svært forseinka.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?