Oppdal kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Hei,   Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.   All korrespondanse so...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Oppdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Som svar på din forespørsel av 24.6.19  ang. innsyn så legges det ved link til reglement for kommunestyret.  Ligger også på vår hjemmeside under...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?