Oppdal kommune

Ei offentleg styresmakt

4 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Oppdal kommune
Svar frå Oppdal kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Hei Vedlagt følger usignerte møtebøker. Med vennlig hilsen Gerd S. Måren Leder Post, arkiv og sekretariat Stab og støtte Oppdal kommune 724011...
Søkerliste frisklivskoordinator
Førespurnad send til Oppdal kommune av Arne Falck den .
Svært forseinka.
Hei, Ber om innsyn i offentlig søkerliste for stillingen som frisklivskoordinator.
Hei,   Det vises til e-post av 28. juli der det bes om innsyn i all dialog ordfører har hatt med TrønderEnergi i 2019.   All korrespondanse so...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Oppdal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Som svar på din forespørsel av 24.6.19  ang. innsyn så legges det ved link til reglement for kommunestyret.  Ligger også på vår hjemmeside under...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?