Den Norske Opera & Ballett

Ei offentleg styresmakt, òg kalla operaen

2 førespurnader
Leiearrangamenter ved Operahuset i Oslo
Svar frå Den Norske Opera & Ballett til Ingeborg Johansen den .
Ventar avklaring
Kjøre Ingeborg Johansen. Viser til vår epost fra 9. august. Vi har nå fått behandlet innsynsbegjæringen, men vi har noen spørsmål om tolkning av den,...
Jeg har vært i kontakt med noen av de andre klagerne, som har bekreftet at de vil ta saken videre til Sivilombudsmannen. Vi vil derfor få en ny og lang...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?