Noregs Bank

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Hovedstyrets prinsipper for kompensasjon
Svar frå Noregs Bank til Kjell Jensen den .
Avslegen
  Kjell Jensen,   Vi viser til din innsynsforespørsel 26. mars 2019 vedrørende innsyn i dokumentene til følgende sak i hovedstyrets møte 20. jun...
Uttrekk fra journal - Kontantforsyning
Svar frå Noregs Bank til B. Waldron den .
Delevis vellukka
  Til B. Waldron   Det vises til din forespørsel i e-post av 16.10. d.å.   I den offentlige journalen som Norges Bank publiserer, er ikke ark...
Arkivnøkkel
Svar frå Noregs Bank til B. Waldron den .
Vellukka.
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring av 28.august. Norges Bank har vurdert begjæringen og innvilger innsyn i arkivnøkkelen. Dokumentet følger ve...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?