Nes kommune (Akershus)

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Viser til innsynsbegjæring. Vedlagt er reglementet jeg tror du ber om.   Med vennlig hilsen   Are Ausland Fagansvarlig politisk sekretariat...
Lønnsnivå i Nes kommune
Oppfølging send til Nes kommune (Akershus) av rusinnsyn den .
Vellukka.
Kjære Anne-Helene Rønold, Takk, og god sommer. Dere har en meget flink rådmann. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Hei, viser til motatt innsynsbegjæring datert 09.05.18, midlertidig svar fra kommunen 12.05.18, samt klager motatt 19.05.18 og 24.05.18. Vedlagt er...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?