Nasjonalbiblioteket

Ei offentleg styresmakt

5 førespurnader
Kjære P. Reinholdtsen, Det er hyggelig å kunne hjelpe. Med ønske om en god helg, Birgit Stenseth Seksjon for film og kringkasting Nasjonalbiblioteke...
Kommunikasjon om filmen Empty Socks fra 1927
Svar frå Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Dette er det jeg har mellom meg og David Gerstein før kontraktarbeidet begynte Date: Mon, 31 Mar 2014 10:59:22 +0000 Subject: Disney's scan preferenc...
Norske filmverk som er falt i det fri?
Svar frå Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei, jeg har fått videresendt en henvendelse fra denne epostadressen ang. filmer i Nasjonalbibliotekets arkiv før 1930. Det finnes ingen liste, men m...
Personvern og bruk av Google Analytics på nb.no
Svar frå Nasjonalbiblioteket til P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
P. Reinholdtsen   Takk for epost! Vi beklager at vi hadde et etterslep på dette området som vi ikke hadde tatt inn over oss. Vi har over en relati...
Personopplysninger til Google Skjemaer - avtaler og vurderinger?
Førespurnad til Nasjonalbiblioteket, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Dokumentlisten i saken finnes på OEP som https://oep.no/search/result.html?period=none&dateType=documentDate&caseDescription=&descType=both&caseNumber...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?