Molde kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Hei, Viser til deres krav om innsyn i dokumenter knyttet til kommunens saksbehandlingsløsning. Vi sender vedlagt sladdede versjoner dokumentene....
NADA-akupunktur i Molde kommune
Svar frå Molde kommune til rusinnsyn den .
Vellukka.
Viser til ditt innsynskrav i utredningen som førte til at Molde kommune avsluttet NADA-akupunktur i vår tjenesteyting. Dokumentet inneholder ikke opp...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?