Mattilsynet

Ei offentleg styresmakt

222 førespurnader
Vi viser til din henvendelse av 11102019 der du ber om innsyn i følgende dokument fra region midt: 2017/58101-002 U, datert 30.03.2017 SUNSEA AS - I...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
  Hei! Oversender dokument i sak 2017/70582-2, bestilt 09062019.   Med vennlig hilsen   Grethe Sandvold Østlie Seniorkonsulent/koordinato...
Hei Oversender svar på dokument 2017/70582-001 og -003 som ble bestilt 09.06.2019. Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattils...
Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789-014, datert 12.09.2017 - Søknadsskjema...
Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/29630-002, datert 02.02.2018 - Oppheving av b...
Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn Vi viser til din henvendelse av 26082019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2014/138789...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Saksnr: 2018/76875 Svar på innsynshenvendelse av 14.04.2018 Vi viser til din henvendelse av 14.04.2018 der du ber om innsyn dokument med saksnr. 2...
Hei Denne epost er svaret på bestilling av innsyn begjært 16.04.2018.   Med vennlig hilsen Hege Kristensen førstekonsulent Mattilsynet, Regi...
    Hei Denne epost er et svar på bestilling av innsyn begjært 11.07.2019   Med vennlig hilsen   Jade Jensen Førstekonsulent Mattilsy...
Vi viser til din henvendelse av 07072019 der du ber om innsyn i dette dokumentet fra region midt: 2018/99504-1, datert 03.05.2018 Beslutning Du f...
Hei, Jeg viser til din henvendelse av 26.06.2019 hvor du ber om innsyn i: - 2014/09029-Dok. Nr.4, datert 19.12.2014 - Cerone - Søknad om Off-label bruk...
MATTILSYNET AVSLÅR INNSYNSKRAVET   Vi viser til henvendelsen din av 03.06.2019 der du ber om innsyn i dette dokumentet 2014/87324-25   Beslutn...
Saksnr: 2018/248861 Svar på henvendelse om innsyn Vi viser til din henvendelse av 07.11.2018 der du ber om innsyn i 2017/91406-001 Beslutning D...
Saksnr: 2018/53682 Avslag på innsyn Vi viser til din henvendelse av 03.06.2019 der du ber om innsyn i dette dokumentet:  2018/53682-018 Beslutni...
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Vi viser til din henvendelse av 15.03.2019 der du ber om innsyn i vedlagte dokument. Det gis delvis avslag i dokumentet, se vedlagte vedtaksbrev. Med...
Hei,   Vi viser til din henvendelse av 15.03.19 der du ber om innsyn i dette dokumentet: 18/40391-2 med vedlegg.   Beslutning               ...
Vi viser til din henvendelse av 040319 der du ber om innsyn i følgende dokument:   2017/71871-001   Beslutning Du får innsyn i dokumentet....
Vedlagt er dokument bestilt fra Mattilsynet - sak 2018/232790-5. Med vennlig hilsen   Marie Svenningsen Personalkonsulent Mattilsynet, hovedk...
Turid Lesteberg ønsker å kalle tilbake meldingen Svar på innsynshenvendelse av 7.2.19 på sak 2016 sak 167131827-10 Innvilget innsyn.
Dette er et automatisk svar, ikke svar på denne e-posten. Vi bekrefter at din henvendelse er mottatt hos Mattilsynet. Ved behov for å svare eller sende...
Saksnr: 2019/71 Foreløpig svar på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 25.01.2019 der du ber om innsyn i 2018/229269-004 Du har allerede...
Saksnr: 2019/71 Avslag på innsynskrav Vi viser til din henvendelse av 25.01.2019 der du ber om innsyn i 2018/59789-001 Beslutning Vi avslår kra...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?