Mandal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Mandal kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Takk for spørsmål - og beklager at svaret kommer noe seint. Alle gjeldende reglementer finnes på kommunens nettsider - her er lenke: [1]https://www.m...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?