Loppa kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Loppa kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Sender link til kommunens hjemmeside vedrørende reglement for kommunestyret. Se http://www.loppa.kommune.no/reglement-for-loppa-kommunestyre.40019...
Postjournal for 2008 - 2017, Loppa
Svar frå Loppa kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Beklager at ikke alt kom med i forrige epost. Vedlagt følger postlister for 2015-2017 for Loppa kommune. 2013-2014 ble sendt i forrige epost. Dette er...
Betaling til MPLC for visning av film
Førespurnad til Loppa kommune, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Jeg er blitt tipset om en uttalelse fra KS Kommunesektorens organisasjon om saken, tilgjengelig fra http://www.ks.no/fagomrader/ks-advokatene/rettsomra...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?