Leikanger kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
[1]http://www.leikanger.kommune.no/reglement-for-folkevalde-sin-rett-til-innsyn.5918747-395342.html [2]http://www.leikanger.kommune.no/reglement-for-...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?