Lebesby kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Lebesby kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/515-105 Løpenr: 5024/19 Saksbehandler: Sonja Paulsen Deres ref.: Oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Sonja P...
Kommunens utbetalinger til leverandører
Førespurnad send til Lebesby kommune av Bente Hagen den .
Svært forseinka.
Kjære Lebesby kommune, Jeg ønsker innsyn i alle utbetalinger til leverandører for regnskapsåret 2015. Med vennlig hilsen, Bente Hagen

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?