Kunnskapsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

8 førespurnader
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Lønnsnivået i Kunnskapsdepartementet
Svar frå Kunnskapsdepartementet til Mona Olsen den .
Vellukka.
Hei! Jeg viser til din innsynsforespørsel:   Departementsråd Petter Skarheim hadde en årslønn på 1 500 000 ved tilsetting 18. mai 2016, og har n...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.   Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til [Kunnskapsdepartemente...
SIO Årsrapport 2014
Svar frå Kunnskapsdepartementet til Hans-Petter Fjeld den .
Vellukka.
Sak: 15/2086-17 Studentsamskipnadene Rapportering 2014 Dokument: SIO Årsrapport 2014 Vi viser til din begjæring om innsyn i dokument 17 i sak 15/2086....
Innsyn i dokument om utmelding.no
Svar frå Kunnskapsdepartementet til Vidar Løkken den .
Vellukka.
    Fra: Skjeldal Kristian Sendt: 13. august 2015 09:35 Til: 'mailto:[Innsyns-e-postadresse #18]' Emne: Krav om innsyn i dokument om utmelding.n...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?