Kristiansund kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Hei, Vedlagt er link til Kristiansund kommunes reglement for folkevalgte: [1]https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasj...
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Svar frå Kristiansund kommune til Hallvard Nygård den .
Svært forseinka.
Hei Hallvard Jeg jobber med å skaffe deg informasjonen du ønsker innsyn i. Jeg har ikke direkte tilgang til disse dataene, men vil sørge for at levera...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?