Kriminalomsorgen si sentrale forvalting

Ei offentleg styresmakt

5 førespurnader
Hei, Jeg viser til din henvendelse av 10.7.18. Øverste leder i Kriminalomsorgsdirektoratet er direktør Marianne Vollan. Det ble gitt innsyn i hennes...
Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ikke krevd tilbake penger fra tilskuddsmottakere etter at vi overtok ansvaret for tilskuddsordningen på krimina...
Kjære Kriminalomsorgsdirektoratet, Oslo fengsel bryter frister om innsyn etter offentleglova. Kan dere følge opp denne saken med dem: https://www.m...
Hei!   Viser til din e-post av 18.02.2018 hvor du ber om innsyn i Marianne Vollan sin arbeidskontrakt og alle kalenderoppføringer i Marianne Voll...
Hei, Jeg viser til nedenstående e-post. Det innvilges herved innsyn i vedlagt dokument. Mvh   Gerhard Ploeg Seniorrådgiver  Kriminalomsorg...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?