Klepp kommune

Ei offentleg styresmakt

6 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Klepp kommune
Svar frå Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Trekt tilbake av spørjaren.
Dette er eit automatisk svar for å stadfesta at me har motteke e-posten din.   Dersom førespurnaden din er journalføringspliktig, vil denne bli jou...
Valgprotokoll 2019, Klepp
Svar frå Klepp kommune til Hallvard Nygård den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-129 Løpenr: 30253/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Klepp kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 16/286-105 Løpenr: 21003/19 Saksbehandlar: Kåre Strand Oversender vedlagte dokument. Med vennleg helsing Kåre Strand SENTR...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/ny...
Hei, Dette dokumentet er gjort offentleg på kommunen sine postlister som du kan finne på heimesida. Eg legg ved link: https://www.klepp.kommune.no/n...
Postjournal for 2008 - 2017, Klepp
Førespurnad til Klepp kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen.

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?