Justis- og beredskapsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

53 førespurnader
Lovdata
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Gratis Rettskilder den .
Avslegen
Orientering om vedtak i klagesak, departementets ref. 18/3462 Vi informerer om at følgende vedtak ble gjort i statsråd 28. september 2018:   «Kl...
Se vedlagt dokument. Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Marte Nilsen Deres ref. Vår ref. 18/3137 - EISK Dato 03.07.2018 Klage o...
Palantir hos JD
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei, Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt noen kontakt med denne leverandøren. Med vennlig hilsen Justis- og beredskapsdepartementet Ad...
Hei Justis- og beredskapsdepartementet har ikke utarbeidet veiledninger, styringsdokumenter eller lignende om tolkningen av de nye reglene i GDPR. Dat...
Se mitt svar fra i dag og jeg kan opplyse om at det ikke jobbes "halvhjertet" her :-) Med vennlig hilsen Stephan Torp Seniorrådgiver Justis- og bered...
Hei.   Jeg viser til dine tre e-poster i går, 21. mars, om klage over manglende innsyn hos Oslo kommune.   Justis- og beredskapsdepartementet...
Hei.   Jeg viser til ditt krav om nærmere begrunnelse i forbindelse med at du fikk avslag på kravet om innsyn i dokumentene i sak 17/6922.   J...
Vårt saksnummer: 17/6962   Nærmere begrunnelse for avslag   Vi viser til din epost 5. desember med klage over avslag på innsyn i dokument 13/6...
Geographical positions of Siem Pilot
Svar frå Justis- og beredskapsdepartementet til Arne Semsrott den .
Har ikkje informasjonen.
Se vedlagt dokument Med hilsen Justis- og beredskapsdepartementet   Arne Semsrott Deres ref. Vår ref. 17/5355 - KAM Dato 22.09.2017 Begjærin...
Konkursrådet ved sekretær Else Kristine Lien opplyser at de ikke kan se å ha mottatt alle dine innsynsbegjæringer. Hun undersøker saken nærmere og vil...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?