Jevnaker kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Jevnaker kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Tarjei Leer Salvesen Viser til henvendelse av 24.06.2019 – der det bes om innsyn i reglement for folkevalgte. Kan ikke se at henvendelsen er besvart...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?