Jernbaneverket

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201907999-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201902216-5 Innsynskrav - Innsyn i ankomster og avganger med m...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201903559-2 Innsynskrav - Togavganger og ankomst mellom Drammen...
Innsyn i konkurransegrunnlag og tilbud i jernbanepakke 1
Svar frå Jernbaneverket til Sindre Sindresen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei! Henvendelsen din må rettes til Jernbanedirektoratet. [epostadresse] Med vennlig hilsen Bane NOR SF Arkivsenteret Epost: [epostadresse] Fagst...
Hei, Se vedlegg for ny data. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epos...
******* Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. ******** Dokumentet 201725388-6 Innsyn etter Offentleglova - Togavganger og -ankom...
Signalfeil 2017 på Jærbanen
Klage sendt til Jernbaneverket av Hallvard Nygård den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Innsynsarkivar, Jeg har ikke fått svar på min klage. Er henvendelsen mottatt? Hvilket saksnummer har jeg fått? Med vennlig hilsen, Hallvard...
Og siste. Med vennlig hilsen Kai Yung Vårbo Rådgiver   Bane NOR Punktlighet, Kunde og trafikk Mobil: 98 04 55 04 E-post: [epostadresse] -----Oppr...
Togavganger og -ankomst på Stavanger stasjon, Jærbanen
Førespurnad til Jernbaneverket, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Vellukka.
Har kodet en gjennomgang av tallene med fokus på punktlighet. Rapporten kan bli sett her: https://hnygard.github.io/banenor-punktlighet/ Kildekode...
Grønn tilgjengelighet
Svar frå Jernbaneverket til Espen Langebraaten den .
Delevis vellukka
Dette er en automatisk bekreftelse på at vi har mottatt din henvendelse. Vennligst ikke svar på denne meldingen. Din henvendelse vil bli behandlet...
Det vises til dine henvendelser av 11. og 24. august vedrørende ovennevnte.   Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i.   Vedlegget an...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?