Hvaler kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Hvaler kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Til Fædrelandsvennen Vedlagt oversendes vårt svar på krav om innsyn. Vennlig hilsen Odd Magne Ulvund --------------------- Spesialrådgiver...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?