Hordaland politidistrikt

Ei offentleg styresmakt

4 førespurnader
Varslingssaken i Hordaland politidistrikt
Svar frå Hordaland politidistrikt til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
  Hei!   Det vises til e-post sendt fra Rusinnsyn fredag den 29.06.2018.   Vest politidistrikt mottar en del henvendelser om innsynsforespørs...
Tjenestenummer Politiansatte
Svar frå Hordaland politidistrikt til Innsyn i politiet den .
Avslegen
Vedlagte brev er sendt til Politidirektoratet som klageinstans.   Postmottak Vest politidistrikt ([1][epostadresse])   References Visible li...
Dette er ei automatisk stadfesting om at Vest politidistrikt har motteke e-posten din. Vi vil behandle den snarast mogeleg.  Du kan også kontakte dit...
Viser til anmodning om dokumentliste i varslingsak. Se vedlegg Meroffentlighet er vurdert. Avgjørelsen kan påklages til Hordaland politidistrikt inn...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?