Hjartdal kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Førespurnad send til Hjartdal kommune av Tarjei Leer-Salvesen den .
Svært forseinka.
Hei Jeg ber om innsyn i gjeldende utgave av kommunens reglement for folkevalgte. I noen kommuner er det tilleggsreglement som regulerer opplysnings...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?