Herøy og Dønna lensmannskontor

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Herøy og Dønna lensmannskontor ved hjelp av denne nettstaden.