Herøy kommune (Nordland)

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Att. Tarjei Leer Salvesen. Det vises til e-post av 24.06.19 og vedlagt oversendes; 1. Reglement for godtgjørelse til folkevalgte (18/401) 2. Regleme...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?