Helse- og omsorgsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

27 førespurnader
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...
Se vedlagte dokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2418-18 12. juli 2018 Svar på klage på avslag om innsyn Helse- og omsorgsde...
Sak: 18/2956-1 Spørsmål nr 1953 til skriftlig besvarelse - Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har bl...
Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til...
Ber HOD følge opp innsynssak med SSHF
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Har ikkje informasjonen.
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 18/2454-3 18. juli 2018 Innsyn etter Offentleglova - SSHF Helse- og omsorgsdeparteme...
Personvernforordningen og etatene
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Ventar på kategorisering.
Sak: 18/2418-14 Personvernforordningen og etatene Dokument: Ny personopplysningslov, EUs personvernforordning (GDPR) og endringer i helselovene - Statu...
Luftambulansekrisen
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til Mona Olsen den .
Ventar på kategorisering.
Sak: 17/2913-11 Klage på avslag om innsyn i dokumenter knyttet til anskaffelse av ambulanseflytjenester Dokument: Innsynsbegjæring fra VG - ankesak til...
Sak: 16/652-62 CND - Narkotikakommisjonen Dokument: UNODC - 61ST CND 2ND Intersessional meeting 25. June 2018 (VIE) Deres bestilling av innsyn i dokum...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Dokumentfangst - Bent Høie
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Avslegen
Din henvendelse er mottatt i Helse- og omsorgsdepartementet. Henvendelsen vil bli lest og behandlet så snart som mulig.   Helse- og omsorgsdeparte...
Kjære Sørensen Tore, Tusen takk. Med vennlig hilsen, Rusinnsyn
Norsk Helsenett SF - oppgaver og modell
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Sak: 16/1350-6 Norsk Helsenett SF - Oppgaver og modell Dokument: Revidert beskrivelse av virksomheten ved Norsk Helsenett SF Deres bestilling av innsy...
Bent Høies utvalg for rusreform
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Ventar på kategorisering.
Sak: 18/665-32 Rusreform - NOU Dokument: Rusreformutvalget Deres bestilling av innsyn i dokument 32 i sak 18/665 er innvilget. Dokumentet følger ved...
Hei,   Vi viser til din epost 18. februar 2018 der du ber om innsyn i eldre- og folkehelseministerens kalenderoppføringer fram til da, samt senere...
Norsk Helsenett SF 2017
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Se vedlagte dokumenter   Olivia Paulsen Deres ref Vår ref Dato 16/1350-10 22. mars 2018 Svar på klage over delvis avslag på innsyn i dokument...
Sak: 09/3078-3 Utredning om dyrking av industriell hamp Dokument: Oversendelse av utredning Deres bestilling av innsyn i dokument 3 i sak 09/3078 er i...
Hei, Det er ingenting i veien for å samkjøre saksbehandlingen, og at det er kontakt mellom departementene knyttet til behandling av innsynssaker. De...
Hei, Det vises til deres innsynskrav datert 28. desember i fjor og klage på manglende svar datert 11. januar i år. Vi beklager at deres første hen...
Hei,   Vi viser til  e-post 19. august 2017 der du ber om innsyn i helse- og omsorgsministerens arbeidskontrakt, stillingsbeskrivelse og personalm...
Se vedlagte dokumenter   Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652-54 23. november 2017 Klage over innsyn etter Offentleglova - Norges instruks...
Se vedlagte dokumenter     Med vennlig hilsen Postmottak Helse- og omsorgsdepartementet Rusinnsyn Deres ref Vår ref Dato 16/652 19.04.2...
HOD setter RIO på plass
Svar frå Helse- og omsorgsdepartementet til rusinnsyn den .
Vellukka.
Sak: 17/248-6 Reaksjoner på innsamling av data Dokument: Mulige personopplysninger på avveie Deres bestilling av innsyn i dokument 6 i sak 17/248 er i...
Sak: 16/102-31 Foreningen Normal Norge Dokument: Spørsmål om menneskerettigheter og avkriminalisering av narkotika Deres bestilling av innsyn i dokume...
Sender de etterspurte dokumentene på nytt.   Mvh Postmottak HOD Innspill til ny Stortingsmelding om rus Det er 15 år siden forrige Stortingsmeld...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?