Frøya kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1878-3 Løpenr: 9381/19 Saksbehandler: Annie Sørdal Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. SVAR - KRAV OM INNSYN I KOMM...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Frøya kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
VÅR REFERANSE: Saksnr: 19/1658-2 Løpenr: 7922/19 Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug Deres ref.: Oversender vedlagte dokumenter. KRAV OM INNSYN - GJELD...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?