Fredrikstad kommune

Ei offentleg styresmakt

30 førespurnader
God dag! Din henvendelse er mottatt av Fredrikstad kommune. Henvendelser som er underlagt journalføringsplikt vil bli journalført og videreformidlet...
God dag! Fredrikstad kommune har mottatt henvendelsen din. Den vil bli journalført og sendt videre til saksbehandler som vil svare deg så snart som...
Postjournal for 2008 - 2014, Fredrikstad
Førespurnad til Fredrikstad kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Da er alle dokumentene på plass. Siste status er at saken er sendt til Sivilombudsmannen.

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?