Forsvarsdepartementet

Ei offentleg styresmakt

19 førespurnader
Lønninger i Forsvarsdepartementet
Klage sendt til Forsvarsdepartementet av Herman Langvik den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Forsvarsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsdeparteme...
Samkjøring av krav om innsyn i kalender
Klage sendt til Forsvarsdepartementet av Olivia Paulsen den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Forsvarsdepartementet, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsdeparteme...
Protest mot norsk militær deltagelse i Syria-konflikten
Oppfølging send til Forsvarsdepartementet av Ole Aamot den .
Ventar på handsaming av klage.
Til Forsvarsdepartementet, Tormod Heier som har uttalt seg kritisk til norsk innblanding i Syria-konflikten er tildelt Ossietzkyprisen. http://nors...
Hei, Viser til ditt tidligere innsyn. På grunn av dokumentmengden gis her en generell tilbakemelding på spørsmålene du har stilt oss.   Antall...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?