Forsvarsbygg

Ei offentleg styresmakt

5 førespurnader
Konsekvenser Ramsar-områdene ved Evenes lufthavn
Klage sendt til Forsvarsbygg av Reomontoralius den .
Ventar på handsaming av klage.
Kjære Forsvarsbygg, Vær så snill å send denne videre til personen som vurderer innsynsklager. Jeg skriver for å klage på Forsvarsbygg sin håndterin...
Ramsarområdene rundt Evenes flystasjon
Svar frå Forsvarsbygg til Reomontoralius den .
Vellukka.
Viser til innsynskrav til følgende dokumenter:   Saksnr: 2013/2624  Dok nr. Sak: Konsekvenser for verneområder ved utbygging av framskutt base på...
Hei Beklager at vedleggene ikke kom med. Her er de etterspurte dokumentene. Med vennlig hilsen Beate Ingebrigtsen Senior kommunikasjonsrådgiver...
Lønnsnivået i Forsvarsbygg
Oppfølging send til Forsvarsbygg av Monica Stensrud den .
Vellukka.
Kjære Jørgensen, Randi, Tusen takk og god sommer. Med vennlig hilsen, Monica Stensrud
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring mottatt 19.2.18 om innsyn i direktør Svein Thorbjørn Thoresens arbeidsavtale og alle kalenderoppføringer i Th...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?