Forsvaret

Ei offentleg styresmakt

8 førespurnader
Hei! Forsvarsstaben viser til innsynsbegjæringen av 18. februar 2018 hvor det blir bedt om innsyn i «alle kalenderoppføringer i forsvarssjef Haakon...
Trykking og distribusjon av Plakaten på veggen?
Svar frå Forsvaret til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Beklager at du fikk feil dokumentformat. Vedlagt er PDF. Mvh Hege Moe, Forsvarets mediesenter -----Opprinnelig melding----- Fra: P. Reinholdtsen [ma...
Dear Sir, We have answered this question before, and the answer is the same; Even  though one employees has attend the course, the Defence Staff are...
Documents concerning multilateral/NATO projects
Svar frå Forsvaret til Paul-Olivier Dehaye den .
Svært forseinka.
Mr. Dehaye, The working groups in question involve members from several different countries. Written output pertaining to any of these groups should be...
DEFSTNOR contracts
Svar frå Forsvaret til Paul-Olivier Dehaye den .
Svært forseinka.
Thank you for your enquiry. It is registered with reference number 2017007079 Should you need to contact us, please quote this number. Yours Sincer...
Hei Din epost er videresendt til Forsvarets forskningsinstitutt. Vennlig hilsen Forsvarets e-postmottak -----Opprinnelig melding----- Fra: Innsy...
"Norway's female tank commander"
Svar frå Forsvaret til Innsynsrett den .
Har ikkje informasjonen.
Viser til din henvendelse datert 19. februar og din purring 25. februar der det bes om innsyn i dokumenter tilknyttet kampanjen "Norway's female tank c...
"Female Tank Commander" video
Svar frå Forsvaret til Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikkje informasjonen.
Hi, This video is planned, produced and published by NATOs own production team. The Norwegian Army helped our Nato allies with some organising concern...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?