Fiskerikontoret Fredrikstad

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Fiskerikontoret Fredrikstad ved hjelp av denne nettstaden.