Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal

Ei offentleg styresmakt

Krav om innsyn utførd med denne tenesta

Ingen har så langt bede om innsyn hos Fiskeridirektoratet region Møre og Romsdal ved hjelp av denne nettstaden.