Finanstilsynet

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 18/2872-2: Nasjonale PEP lister. Vedlagt følger ønsket dokument. Med vennlig hilsen FINANSTILSYNET THE F...
Innsyn av journalføring i sak 17/10693-3
Svar frå Finanstilsynet til Sylvia den .
Delevis vellukka
Se vedlagte saksdokumenter. Please see attached documents.   FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY   Revierstredet...
Lønnsnivået i Finanstilsynet
Svar frå Finanstilsynet til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
Monica Stensrud, Vedlagt er informasjonen du har bedt om innsyn i: 1. Lønnsøkninger toppsjefen har hatt siden tiltredelse: Morten Baltzersen: 15.08.2...
Innsyn i sak 2017/9694
Svar frå Finanstilsynet til Roy Michelsen den .
Ventar på kategorisering.
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [epostadresse] dersom du har behov fo...
Innsyn i kommunikasjon med Kameo
Svar frå Finanstilsynet til Espen Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 16/10715-12: Vedr. sak. Vedlagt følger offentlig (sladdet) versjon av det ønskede dokumentet. Sladdingen e...
Hei Gudrun Melvik, Det vises til innsynsforespørsel datert 18. februar 2018. Spørsmålet om innsyn i kalenderopplysninger er prinsipielt. Sivilombudsm...
Innsyn i sak 2017/11800
Svar frå Finanstilsynet til Roy Michelsen den .
Avslegen
Hei, Dette er interne saksbehandlingsdokumenter som er unntatt offentlig innsyn etter offvl. § 14 første ledd, og det er heller ikke aktuelt å gi delv...
P. Reinholdsen,   Rundskrivene er ajour pr 2016. Pressemeldingene er ajour pr 2014.   Med hilsen FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY...
Kjære Innsyn Meldinger, Tusen takk for rask behandling. Veldig fornøyd med svaret. Med vennlig hilsen, P. Reinholdtsen
Vi viser til din innsynsbegjæring i dokument 13/11965-4: Betalingstenester i grenseland mellom bitcoin og norske kroner. Vedlagt følger ønsket dokument...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?