Finansdepartementet

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Lønninger i Finansdepartementet
Svar frå Finansdepartementet til Herman Langvik den .
Vellukka.
Sak: 18/2612-1 Innsyn i lønnsdata Dokument: Innsyn i lønnsdata Vi viser til Deres begjæring om innsyn i dokument 1 i sak 18/2612, registrert inn hos o...
På finansdepartementets nettsider foreligger brev av 21. november 2017, 29. november 2017, 23. januar 2018 og 8. februar 2018 fra Finansdepartementet...
Støtte for norsk språk i Betalingstjenestedirektivet?
Førespurnad til Finansdepartementet, gjort av P. Reinholdtsen. Annotert av P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Svaret fra Finanstilsynet er altså at det ikke er planlagt noen krav til at bankene støtter norsk språk når PSD2 skal implementeres i norsk rett. Sva...
Hei, Lenken er: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/svar-pa-kontroll--og-konstitusjonskomiteens-brev-av-22.11.2017/id2580371/ Så vidt Dokumentasjo...
Island - stabiliseringsprogram
Svar frå Finansdepartementet til B. Waldron den .
Delevis vellukka
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Henvendelse handel med digital valuta
Svar frå Finansdepartementet til E Lund den .
Ventar på kategorisering.
Hei De 7 første journalpostene i saken ble på et tidspunkt flyttet fra forrige arkivdatabase til nåværende base, og er dermed ikke kommet med når vi h...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?