Finansdepartementet

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Denne e-posten er sendt på vegne av Finansdepartementet.  Vennligst ikke svar direkte til avsender, men bruk  [Finansdepartementet henvendelses-e-p...
Vi viser til tidligere kommunikasjon om saken. Vi viser også til Justisdepartementets høring av 4.7.2018 om endringer i Offentleglova om innsyn i kalen...
Ber dere følge opp innsynssak med Skatteetaten
Svar frå Finansdepartementet til Mona Olsen den .
Svært forseinka.
Viser til din henvendelse av 15. juni 2018 om innsyn i dokumenter hos Skatteetaten.   Ifølge Skattedirektoratet har direktoratet per 27. juni 2018...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?