Evenes kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Evenes kommune
Førespurnad til Evenes kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Trekt tilbake av spørjaren.
Har fått protovoll via epost direkte til rådmannen. Tilgjengelig via https://hnygard.github.io/valgprotokoller/Kommunestyrevalget%202019/Evenes-manuall...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Evenes kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
[1]https://www.evenes.kommune.no/selvbetjening/dokumentarkiv/vedtekter-og-reglement/363-folkevalgtes-arbeidsvilkar-reglement/file.html     [2]htt...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?