Eigersund kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Eigersund kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Ventar på kategorisering.
Hei. Viser til innsynsbegjæring om reglement for folkevalgte.   Vi hadde nettopp evaluering av politisk struktur i kommunestyret og protokollen...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?