Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap

Ei offentleg styresmakt

12 førespurnader
Innsyn i avtale mellom Atea og DSB Ventar på kategorisering.
Basert på klage mottatt 13. februar 2019, oversendes en revidert versjon av tilbudets Bilagsdokument. Når det hevdes at Ateas svar på DSB kravspesifika...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Jeg viser til forespørsel om innsyn i denne saken og etterlyser tilbakemelding.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Seksjon for arkiv  ...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Statutter for dekorasjoner
Klage sendt til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap av Anonym den .
Ventar på handsaming av klage.
Viser til tidligere kontakt og etterlyser noken gang tilbakemelding på min innsynsbegjæring og klage over avslag/manglende svar.
Øvelse Hovedstad 2017
Svar frå Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap til Anonym den .
Delevis vellukka
Hei! Vi er litt usikre på hva du mener med din henvendelse, men tenker at vi kan forklare litt om våre prioriteringer ift. øvelser, basert på vårt opp...
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...
Hei,   Vi viser til innsynsbegjæring vedr. lønnsutviklingen for øverste ledere i DSB, og gjennomsnittlige nåværende årslønn for de enkelte stillin...
Hei Beklager sent svar. Det er kun fredsregulativ kap. 12 som gjelder for sivilforsvaret derfor har jeg kun sendt det. mvh HANNE MARIE HAUGBERG s...
Sykkel-VM
Oppfølging send til Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap av Anonym den .
Svært forseinka.
Tillater meg å minne om denne henvendelsen.
    Hei!     Vi viser til forespørsel om innsyn. Vedlagt følger de(t) ønskede dokument(er).     Med hilsen   Enhet for arkiv  ...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?