Direktoratet for e-helse

Ei offentleg styresmakt

Postjournalen ligger på Offentlig Elektronisk Postjournal.

6 førespurnader
Hei Se vedlagte dokumenter - 2018/996-1, datert 2018-11-22 for innsyn. Vedlegger også dokument 18/966-9 som oppsummerer høringsinnspillene .  ...
Kjernejournal
Svar frå Direktoratet for e-helse til Geir Eliassen den .
Avslegen
Til Geir Eliassen, Dokumentet 18/587-4 Beskrivelse av sikkerhetsdokumentasjon i kjernejournal samt vurdering av offentlighet for sak Klage over innsy...
Hei!   Vi viser til krav om innsyn.   Direktoratet for e-helse ble opprettet 1.1.16 og har kun hatt en direktør, Christine Bergland. Vedrørend...
Helsenorge.no sitt faktaark om cannabis
Svar frå Direktoratet for e-helse til rusinnsyn den .
Delevis vellukka
Hei! Viser til tidligere svar på innsynskrav. Vi har gitt innsyn i korrespondansen vi har hatt med Folkehelseinstituttet om oppdatering av artikkelen...
  Takk for innsynskravet til sak 2015/95. Vedlagt følger dokumentene det er bedt om innsyn i. Med vennlig hilsen   Hilde Bech Avdelingsdire...
Oppstilling av lønn testledere
Svar frå Direktoratet for e-helse til Lisen Johansen den .
Delevis vellukka
Hei! Vi bruker kun testleder som arbeidstittel og har ikke oversikt over hvor mange av våre ansatte som bruker slik tittel i dag. Vi har imidlertid id...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?