Den norske kyrkja

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Lønnsnivået i Den norske kirke
Svar frå Den norske kyrkja til Olivia Paulsen den .
Delevis vellukka
Til Olivia Paulsen! Viser til innsynsbegjæring datert 8. juli 2018. Her følger vårt svar: Spørsmål 1: Lønnsøkninger øverste leder har hatt i løpet av...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?