Datatilsynet

Ei offentleg styresmakt

117 førespurnader
Se vedlagte saksdokumenter.   Hallvard Nygård Deres ref Vår ref 19/1384-2 Dato 20. mars 2019 Klage over Datatilsynets avslag på innsynsbegjæring...
Datainnbrudd - Earlyford.no
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra earlyford.no/Pitstop Norway AS/Syse AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………...
Datainnbrudd - Haveli Tandoori AS
Svar frå Datatilsynet til Hallvard Nygård den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Datatilsynet har ikke mottatt avviksmelding fra havelikalbakken.no/Haveli Tandoori/ISPHuset Nordic AS. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……...
Hei, Saken omhandler forhold som er under pågående politietterforskning og unntas offentlighet av hensyn til denne. De unntatte opplysningene utgjør d...
"Group of Berlin" on MOOCs and online education
Svar frå Datatilsynet til Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikkje informasjonen.
Hi; There is no explicit work on MOOC by the Berlin Group. Therefor we have no documents on MOOCs to give out according to your request. On the other...
sak 95/2798
Svar frå Datatilsynet til Lie den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Saken du etterspør er en eldre sak som er behandlet etter gammelt lovverk (personregisterloven). Dette arkivet er klargjort for avlevering og kas...
Hei,   Dokumentet inneholder opplysninger som vil lette gjennomføringen av en straffbar handling (målrettet angrep) mot virksomheten. De unntatte...
Innsyn i personalmapper
Oppfølging send til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Har ikkje informasjonen.
Kjære Arkiv, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Dialog med NVE om AMS-høring fra 2007
Svar frå Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Da anbefaler vi å ta kontakt med NVE siden det er de som viser til dialog med Datatilsynet i sitt dokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkiv...
Documents concerning the portability right
Svar frå Datatilsynet til Paul-Olivier Dehaye den .
Har ikkje informasjonen.
Dear Sir, I appologise your request got lost in my e-mail, despite my colleagues forwarding it to me as required. I am unsure what documents you requi...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?