Datatilsynet

Ei offentleg styresmakt

48 førespurnader
Hei, Vedlagt oversendes dokumenter i sak 16/00184 (den er ikke ferdigbehandlet). Datatilsynet publiserer postjournaler på einnsyn.no, og vi anbefaler...
Hei Datatilsynet har mottatt en avviksmelding fra Bergen kommune, se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………...
Melding om avvik - HELP FORSIKRING AS
Svar frå Datatilsynet til Monica Stensrud den .
Vellukka.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - KOMPLETT SERVICES AS
Svar frå Datatilsynet til Herman Langvik den .
Vellukka.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - HØYRE
Svar frå Datatilsynet til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
Hei, Dokument 17/01969-4 er unntatt offentlighet jf offl § 24, 3 ledd og blir utlevert i sladdet versjon.   Avslag på krav om innsyn kan påklage...
Hei, Vedleggene til dokument 17/01095-3 er unntatt offentlighet jf offl § 13 .1 jf politiregisterloven § 23.2. og blir ikke utlevert. Vedleggene til d...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
St Olavs Hospital - Melding om avvik
Svar frå Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Nordea Bank AB - Melding om avvik
Svar frå Datatilsynet til Herman Langvik den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
SpareBank 1 Medlemskort AS - Melding om avvik
Svar frå Datatilsynet til Herman Langvik den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - LINDORFF AS
Svar frå Datatilsynet til Herman Langvik den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - VIPPS AS
Svar frå Datatilsynet til Geir Eliassen den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Melding om avvik - NEXTGENTEL AS
Svar frå Datatilsynet til Herman Langvik den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Åndsverkloven § 45c i konflikt med personvernforordningen
Svar frå Datatilsynet til Marte Nilsen den .
Ventar på kategorisering.
Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 00 Postadresse: Postboks 458 Sentrum, 0105...
Lederlønninger i Datatilsynet
Svar frå Datatilsynet til Olivia Paulsen den .
Ventar på kategorisering.
Hei Vi beklager at det er blitt anvendt feil hjemmel for unntak for sammenstilling av lønnsopplysninger i Excel-skjema. Riktig hjemmel er offentleglov...
Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune
Førespurnad send til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Svært forseinka.
Kjære Datatilsynet, Sender kopi av mitt svar til Trondheim kommune, siden personvernombudet der lager drama: Kjære Trondheim kommune, Att: Ole-Bj...
Kjære Datatilsynet, Att: Bjørn Erik Thon/ Jørgen Skorstad Vi gjør oppmerksom på at vi har blogget om vår undersøkelse av lønnsutviklingen i det off...
Hei, Vedlagt oversendes sak 18/00309 - Møte mellom Datatilsynet og Tolletaten om verktøyet Palantir. Vennlig hilsen Arkivet Datatilsynet ……………………………...
Innsyn i personalmapper
Oppfølging send til Datatilsynet av Herman Langvik den .
Har ikkje informasjonen.
Kjære Arkiv, Takk for svar. Med vennlig hilsen, Herman Langvik
Dialog med NVE om AMS-høring fra 2007
Svar frå Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Har ikkje informasjonen.
Hei Da anbefaler vi å ta kontakt med NVE siden det er de som viser til dialog med Datatilsynet i sitt dokument. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkiv...
NVE-høring om AMS fra 2014
Svar frå Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Hei Se vedlegg for innsyn i saksdokumenter. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39...
NVE-høring om AMS fra 2011
Svar frå Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Hei Vedlagt finner du vedlegg til høringssvaret fra Datatilsynet. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet …………………………………………………………………………………………………………………...
NVE-høring om AMS fra 2012
Førespurnad send til Datatilsynet av P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Kjære Datatilsynet, Dette gjelder sak 2012/565 - Norges vassdrags- og energidirektorat - Høring - Forslag om utvikling av felles IKT-løsninger for kr...
NVE-høring om AMS fra 2009
Svar frå Datatilsynet til P. Reinholdtsen den .
Vellukka.
Hei Se vedlegg. Vennlig hilsen Datatilsynet v/Arkivet ……………………………………………………………………………………………………………………… Telefon: (+47) 22 39 69 62 Postadresse: Postbo...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?