Bømlo kommune

Ei offentleg styresmakt

2 førespurnader
Databaseskjema for sak- og arkivsystem
Førespurnad til Bømlo kommune, gjort av Hallvard Nygård. Annotert av Hallvard Nygård den .
Avslegen
Sivilombudsmannen har bedt FM i Vestland om informasjon. Saksnummer hos SM er 2019/3379.
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Bømlo kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Vår ref 2007/2324 Med helsing Aud Gunn Løklingholm | Assisterande rådmann e-post: [epostadresse] Sak nr DVår saksbehandlar: Aud Gunn Løklingholm...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?