Barneombodet

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Kjære Gudrun Melvik, Dokumentet 18/00320-2 Svar på spørsmål om innsyn etter offentleglova - barneombud Anne Lindboes arbeidskontrakt og kalender hitt...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?