Bardu kommune

Ei offentleg styresmakt

1 førespurnad
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Bardu kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Hei Vedlegger etterspurt reglement. Reglementet finnes også på vår hjemmeside: https://www.bardu.kommune.no/reglementer-og-forskrifter.158511.no.htm...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?