Ballangen kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Hei! Vedlagt sendes reglement for folkevalgte. Mvh H. Pedersen Ballangen kommune OSK -----Opprinnelig melding----- Fra: Tarjei Leer-Salvesen...
Kjære Ballangen kommune, Har ennå ikke mottatt svar på innsynsbegjæringen. Viser til offentlighetsloven. Med vennlig hilsen, Erling Knudsen
            Vedr.: Innsynsbegjæring Ballangen kommune   Jeg viser til innsynsbegjæring fra Dem – gjelder vedlikehold av Kjeldebotnveien...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?