Ås kommune

Ei offentleg styresmakt

3 førespurnader
Valgprotokoll 2019, Ås kommune
Svar frå Ås kommune til Hallvard Nygård den .
Ventar på svar.
Ditt krav om innsyn er mottatt. Vi etterstreber å svare på enkle innsynskrav samme dag, og senest innen 3 virkedager ( Jf. offentlighetsloven § 29). Øn...
Innsyn i reglement for folkevalgte
Svar frå Ås kommune til Tarjei Leer-Salvesen den .
Vellukka.
Til Tarjei Leer-Salvesen, journalist i avisen Fædrelandsvennen, Kristiansand   Gjeldende reglement for folkevalgte organer og ansvarsfordeling mello...
Behandling av personopplysninger, Kulturskolen i Ås
Svar frå Ås kommune til P. Reinholdtsen den .
Delevis vellukka
Kjære P. Reinholdsen, Vedlagt følger svar på deres henvendelse. Vi beklager at behandlingen som forhåndsmeldt har tatt tid. Vennlig hilsen Alexander...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?