Arkivverket

Ei offentleg styresmakt

11 førespurnader
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 31.08.2018 Din ref. Vår ref. 2018/7715 Saksbehandler SISWAN Tilbakmelding...
Innsynsbegjæring - rutiner for tilgangsstyring
Svar frå Arkivverket til Allvis den .
Ventar på kategorisering.
Vår ref. 2018/18269 Vi viser til ditt innsynskrav til Arkivverkets interne rutiner iht. Riksarkivarens forskrift § 3-2 om ansvar, rutiner og rettighe...
Hvorfor har dere vært 3 måneder uten offentlige journal?
Svar frå Arkivverket til Allvis den .
Delevis vellukka
Beklager sent svar. Vi har slitt veldig med overgangen til eInnsyn, og måtte denne uka slette alt vi hadde publisert i år og legge det ut på nytt igj...
Lønnsnivået i Arkivverket
Svar frå Arkivverket til Olivia Paulsen den .
Vellukka.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Olivia Paulsen 12.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/10152 Saksbehandler THEBEN Innsynskrav...
Tipser Arkivverket om lovbrudd i Oslo politidistrikt
Svar frå Arkivverket til Mona Olsen den .
Svært forseinka.
Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Mona Olsen 02.07.2018 Din ref. Vår ref. 2018/9517 Saksbehandler JONSAN Arkivpraksis i Os...
Vår ref 2018/9201 Vennlig hilsen Marthe Rosenvinge Ervik | rådgiver www.arkivverket.no Returadresse Pb. 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Dato Moni...
Varsel om lovstridig praksis ved Sørlandet sykehus HF
Svar frå Arkivverket til rusinnsyn den .
Svært forseinka.
Dette er en automatisk bekreftelse på at du har sendt en henvendelse til Arkivverket. Spørsmål om opplysninger fra arkivene vil ikke bli besvart via...
Noark 5v4 tjenestegrensesnittet
Svar frå Arkivverket til Thomas den .
Delevis vellukka
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: Thomas Sødring Vår ref.: 2017/5964 Viser til epost av 03.11.17, hvor du ber om innsyn i dokumenter tilknytte...
Fra: Arkivverket ved Øivind Kruse Til: P. Reinholdtsen Vår ref.: 2017/1118 Dato: 23.03.17 Viser til innsynskrav datert 19.03.17, samt klage av i d...
Bevaring av statistisk materiale
Førespurnad til Arkivverket, gjort av B. Waldron. Annotert av B. Waldron den .
Vellukka.
Merkelig at dokumentene i denne saken ikke ser ut til å ha blitt journalført hos SSB. https://oep.no/search/result.html?caseNumber=2015/23563&searchT...
Arkivplan
Svar frå Arkivverket til B. Waldron den .
Delevis vellukka
Vår ref. 2015/5845 12.09.2016 Vedlagt følger svar fra Riksarkivet på ditt innsynskrav i "Rutine for behandling av graderte dokumenter i Arkivverket...

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?