Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV

Ei offentleg styresmakt

7 førespurnader
Lønnsnivået i NAV
Svar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Monica Stensrud den .
Ventar på kategorisering.
Se vedlagte saksdokumenter   Monica Stensrud Deres ref Vår ref Dato 18/2446-2 8. august 2018 Innsynsbegjæring- lønnsnivået til arbeids- og vel...
Dette er en automatisk generert e-post. Henvendelser som krever svar eller er gjenstand for saksbehandling, vil bli besvart så snart som mulig. E-po...
Vedlagt er siste del av svar på din innsynsbegjæring.   Med vennlig hilsen Øyvind Omholt Alver Forretningskontroller //  Ytelsessavdelingen // S...
Se vedlagte dokumenter fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i denne e-posten. ArkivReferanse:#2be7c7c1361345809b5ee1bf45b36fe02018001803#ACOS.WEBSAK...
NAV - Lønnsgaratifondet
Svar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Geir Eliassen den .
Delevis vellukka
Vi viser til din e-post datert 5. juni 2017 med spørsmål om oversikt over utbetalinger fra den statlige lønnsgarantiordningen.  NAV registrerer ikke...
Sikkerhetsdokumenter i NAV
Svar frå Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV til Mime den .
Delevis vellukka
Til Mime mailto:[Innsyns-e-postadresse #219]] Vi viser til innsynsforespørsel i e-post 2. november 2016. Vi kan imøtekomme forespørsel om innsyn i føl...
Innsyn i offentlig søkerliste for stilling DIR-2015-80
Førespurnad til Arbeids- og velferdsdirektoratet - NAV, gjort av Sondre Jørgensen. Annotert av k9 den .
Ventar på kategorisering.
Det kan krevjast papirkopi eller elektronisk kopi av dokumentet.

Berre førespurnader som er gjort med Mimes brønn vert vist ?